Algemene voorwaarden Swagerman Psychologie

Intake

Het eerste gesprek, ook wel intake genoemd, duurt 75 minuten. De gesprekken die daarna volgen duren 45 minuten. Neemt u, uw zorgpas en legitimatiebewijs mee? We zijn verplicht deze te controleren. Om de behandeling vergoed te krijgen van uw zorgverzekeraar heeft u een verwijzing van de huisarts nodig. Daarnaast wordt er tijdens de intake gekeken of er sprake is van een DSM classificatie (b.v. depressie of een angststoornis). De zorgverzekeraar vergoed een behandeling als de klachten daaraan voldoen. Mochten we samen in het eerste gesprek tot de conclusie komen dat dit niet het geval is, zal ik u adviseren over de verschillende mogelijkheden.

 

Kosten

De behandeling wordt doorgaans volledig vergoed door uw zorgverzekeraar. Houdt u er rekening mee dat altijd eerst het eigen risico wordt aangesproken, alvorens de behandeling wordt vergoed. Uw eigen risico is minimaal 385 euro. Let op dat bij aangaan van het eerste gesprek (intake) uw eigen risico al wordt aangesproken voor een bedrag van circa 190 euro. Mocht de praktijk geen contract hebben afgesloten met uw zorgverzekeraar, is het raadzaam contact met uw zorgverzekeraar op te nemen. Afhankelijk van uw polis moet u namelijk zelf een deel van de behandeling vergoeden, naast het verplicht eigen risico. Tevens moet u de behandeling vooruit betalen en kunt u pas aan het einde van het traject de nota bij de zorgverzekeraar indienen. In onderling overleg kan gekeken worden naar een eventuele betalingsovereenkomst. Zie ook Vergoedingen.

N.B.: Per 2022 gaat er een nieuw bekostigingsmodel van start, leest u alstublieft de informatie in onderstaande link:

https://www.zorgprestatiemodel.nl/shared/content/uploads/2021/10/Factsheet-Zorgprestatiemodel-en-eigen-risico-okt-2021.pdf

 

Afzeggingen

Soms komt het voor dat u een afspraak moet afzeggen of verzetten, dat is geen probleem. We waarderen het als u ons dit zo spoedig mogelijk laat weten, zodat op die tijd een andere afspraak kan worden gepland. U kunt uw afspraak altijd afzeggen via een email of per telefoon via de voicemail.

Let op: Bij verhindering kunt u uw afspraak tot 24 uur van tevoren kosteloos afzeggen. Daarna betaalt u bij een eerste gemiste afspraak het (coulance) tarief van 52,- euro. Eventuele afspraken die u daarna mist betaald u 105,- euro. U ontvangt hiervoor een factuur die u niet kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.

 

DIS

Het is wettelijk bepaald dat uw psycholoog, anonieme informatie over u verzamelt en doorgeeft aan een landelijk systeem van de overheid (DIS). Dat betekent dat uw geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, woonsituatie en diagnose worden doorgegeven. Zowel uw naam als geboortedatum worden niet doorgegeven, dus het systeem weet niet dat deze gegevens bij u horen. Desondanks kunt u bezwaar hiertegen maken middels het invullen van een formulier. Wenst u dit? Dan vernemen we dit graag bij het eerste gesprek.

 

Vragenlijsten

Wanneer u in behandeling komt bij Swagerman Psychologie zult u per email gevraagd worden om vragenlijsten in te vullen over hoe het met u gaat. Uw zorgverzekeraar vereist dit van ons. Het invullen van een vragenlijst heeft echter ook een belangrijk voordeel voor de behandeling; met uw behandelaar kunt u samen bekijken of u vooruitgaat. Mocht blijken dat uw klachten niet verminderen, dan kan uw behandelaar met u bespreken hoe het behandelplan aan te passen zodat die verbetering wel wordt bereikt.

 

Klachten

Soms bent u ergens niet tevreden over. We horen dat graag als eerste. Uw behandeling draait om u en we willen dat u zich op uw gemak voelt en voelt dat u samen met uw behandelaar effectief kunt werken aan uw herstel. Als u iets dwars zit dat binnen onze mogelijkheden ligt om op te lossen, doen we dat graag. Mocht u er echter niet uitkomen met uw behandelaar, dan is er altijd een mogelijkheid om gebruik te maken van de klachtenregeling. Zie hiervoor de website van de LVVP. 

 

Spoedgevallen

Het kan tijdens de behandeling voorkomen dat het onverwacht slechter met u gaat, waardoor u een dringend beroep moet doen op een zorgverlener. Tijdens praktijkdagen kunt u uw behandelaar proberen te bereiken. Mocht er echter een acute situatie zijn, waarbij u bijvoorbeeld niet instaat voor u zelf, wendt u zich tot uw huisarts. Buiten kantooruren neemt u in dit geval contact op met de huisartsenpost.

 

Kwaliteitsstatuut

Elke therapeut beschikt over een eigen kwaliteitstatuut, deze kunt u inzien op de pagina team.

 

Privacy

Swagerman Psychologie gevestigd te Amersfoort, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Swagerman Psychologie met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg)

Privacystatement Swagerman Psychologie