Algemene voorwaarden Swagerman Psychologie

Intake

Het eerste gesprek, ook wel intake genoemd, duurt 75 minuten. De gesprekken die daarna volgen duren 45 minuten. Neemt u, uw zorgpas en legitimatiebewijs mee? We zijn verplicht deze te controleren. Om de behandeling vergoed te krijgen van uw zorgverzekeraar heeft u een verwijzing van de huisarts nodig. Daarnaast wordt er tijdens de intake gekeken of er sprake is van een DSM classificatie (b.v. depressie of een angststoornis). De zorgverzekeraar vergoed een behandeling als de klachten daaraan voldoen. Mochten we samen in het eerste gesprek tot de conclusie komen dat dit niet het geval is, zal ik u adviseren over de verschillende mogelijkheden.

 

Kosten

De behandeling wordt doorgaans volledig vergoed door uw zorgverzekeraar. Houdt u er rekening mee dat altijd eerst het eigen risico wordt aangesproken, alvorens de behandeling wordt vergoed. Uw eigen risico is minimaal 385 euro. Let op dat bij aangaan van het eerste gesprek (intake) uw eigen risico al wordt aangesproken voor een bedrag van circa 190 euro. Mocht de praktijk geen contract hebben afgesloten met uw zorgverzekeraar, is het raadzaam contact met uw zorgverzekeraar op te nemen. Afhankelijk van uw polis moet u namelijk zelf een deel van de behandeling vergoeden, naast het verplicht eigen risico. Tevens moet u de behandeling vooruit betalen en kunt u pas aan het einde van het traject de nota bij de zorgverzekeraar indienen. In onderling overleg kan gekeken worden naar een eventuele betalingsovereenkomst. Zie ook Vergoedingen.

N.B.: Per 2022 gaat er een nieuw bekostigingsmodel van start, leest u alstublieft de informatie in onderstaande link:

https://www.zorgprestatiemodel.nl/shared/content/uploads/2021/10/Factsheet-Zorgprestatiemodel-en-eigen-risico-okt-2021.pdf

 

Afzeggingen

Soms komt het voor dat u een afspraak moet afzeggen of verzetten, dat is geen probleem. We waarderen het als u ons dit zo spoedig mogelijk laat weten, zodat op die tijd een andere afspraak kan worden gepland. U kunt uw afspraak altijd afzeggen via een email of per telefoon via de voicemail.

Let op: Bij verhindering kunt u uw afspraak tot 24 uur van tevoren kosteloos afzeggen.

Meldt u zich te laat af dan betaalt u bij een eerste gemiste afspraak het (coulance) tarief van 62,50- euro. Eventuele afspraken die u daarna mist betaald u 125,- euro.

U ontvangt hiervoor een factuur die u niet kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.

Bij relatiegesprekken betalen jullie voor de eerste gemiste afspraak het (coulance) tarief van 75,- euro. Eventuele afspraken die jullie daarna missen wordt er 162,50 in rekening gebracht.

 

 

Zorgvraag typering aanleveren

Het is wettelijk bepaald dat uw psycholoog, anonieme informatie over u verzamelt en doorgeeft aan een landelijk systeem van de Nederlandse zorg autoriteit. De gegevens die wij dienen te verstrekken zijn:

De NZa krijgt deze informatie over uw ggz-zorgvraag:

 • Zorgvraagtype
  In de ggz zijn aandoeningen ingedeeld in 20 groepen van licht
  tot ernstig. Uw behandelaar geeft aan in welke van deze groepen (zorgvraagtypen) uw problemen vallen.
 • Scores van de vragenlijst
  De NZa krijgt de scores (0 – 4) van de vragenlijst die uw behandelaar invult om de zorgvraag te bepalen. De NZa ziet niet uw persoonlijke verhaal of dossier.
 • Globale diagnose
  Eén van de 15 mogelijke hoofddiagnoses, bijvoorbeeld ‘Depressieve stoornis’, ‘Angststoornis’ of ‘Persoonlijkheidsstoornis’.
 • Eerdere zorg
  Heeft u in het afgelopen jaar bepaalde ggz-zorg gehad? Dat kan verblijf, acute ggz of gedwongen ggz zijn.

 

De NZa krijgt deze informatie over uw ggz-behandeling:

 • Beroepscategorie behandelaar
  Bij welke beroepsgroep hoort uw behandelaar?
 • Soort consult
  Op welke manier krijgt u zorg? Is er bijvoorbeeld sprake van opname of alleen consulten? Of doet u mee aan een groep en woont u zelfstandig thuis?
 • Aantal behandelingen
  Hoeveel zorg krijgt u totaal per maand?

 

Vragenlijsten

Wanneer u in behandeling komt bij Swagerman Psychologie zult u per email gevraagd worden om vragenlijsten in te vullen over hoe het met u gaat. Uw zorgverzekeraar vereist dit van ons. Het invullen van een vragenlijst heeft echter ook een belangrijk voordeel voor de behandeling; met uw behandelaar kunt u samen bekijken of u vooruitgaat. Mocht blijken dat uw klachten niet verminderen, dan kan uw behandelaar met u bespreken hoe het behandelplan aan te passen zodat die verbetering wel wordt bereikt.

 

Klachten

Soms bent u ergens niet tevreden over. We horen dat graag als eerste. Uw behandeling draait om u en we willen dat u zich op uw gemak voelt en voelt dat u samen met uw behandelaar effectief kunt werken aan uw herstel. Als u iets dwars zit dat binnen onze mogelijkheden ligt om op te lossen, doen we dat graag. Mocht u er echter niet uitkomen met uw behandelaar, dan is er altijd een mogelijkheid om gebruik te maken van de klachtenregeling. Zie hiervoor de website van de LVVP. 

 

Spoedgevallen

Het kan tijdens de behandeling voorkomen dat het onverwacht slechter met u gaat, waardoor u een dringend beroep moet doen op een zorgverlener. Tijdens praktijkdagen kunt u uw behandelaar proberen te bereiken. Mocht er echter een acute situatie zijn, waarbij u bijvoorbeeld niet instaat voor u zelf, wendt u zich tot uw huisarts. Buiten kantooruren neemt u in dit geval contact op met de huisartsenpost.

 

Kwaliteitsstatuut

Elke therapeut beschikt over een eigen kwaliteitstatuut, deze kunt u inzien op de pagina team.

 

Privacy

Swagerman Psychologie gevestigd te Amersfoort, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Swagerman Psychologie met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg)

Privacystatement Swagerman Psychologie

Patintfolder zorgvraagtypering ggz