Vergoedingssysteem

 

N.B.: Per 2022 gaat er een nieuw bekostigingsmodel van start, leest u alstublieft de informatie in onderstaande link:

https://www.zorgprestatiemodel.nl/shared/content/uploads/2021/10/Factsheet-Zorgprestatiemodel-en-eigen-risico-okt-2021.pdf

 

De vergoeding van psychologische zorg is sinds 2014 veranderd. In de Basis GGZ wordt niet meer gekeken naar aantal sessies, maar naar pakketten. Als u tussentijds besluit te stoppen met de behandeling, zal uw behandelaar de volledige kosten van de afgesproken pakket in rekening brengen.

 

Er bestaan 5 varianten:

BGGZ Kort: circa € 500,- circa 300 minuten, lichte klachten
BGGZ Middel: circa € 800 circa 500 minuten, milde klachten
BGGZ Intensief: circa € 1300,- circa 750 minuten, matig-ernstige klachten
Onvolledig behandeltraject: circa € 200,- (na de intake vindt er geen behandeling plaats, dat kan bijvoorbeeld zijn omdat de klachten niet passen binnen kortdurende zorg, of er geen sprake is van een vergoedde classificatie).

 

N.B. Het genoemde aantal consulten is alleen een indicatie. Het is aan de psycholoog om te bepalen hoe hij of zij een behandeling inricht. Hij kan u daarover informeren.

 

Hoe wordt bepaald welke hulp u krijgt?

Op basis van de aard en de ernst van de klachten bepaalt de behandelaar:

– of u voor een behandeling in de Basis GGZ in aanmerking komt;

– welke behandelpakket past bij uw klachten.

 

De behandelaar bespreekt dit in het eerste of tweede contact met u. Hij geeft aan welk ‘pakket’ hij u aan kan bieden. Als u niet in aanmerking komt voor een van de pakketten, kunt u kiezen voor een behandeling op eigen kosten.

 

Contracten met zorgverzekeraars

De behandeling wordt volledig vergoed door uw zorgverzekeraar, indien er een contract is afgesloten. Houdt u er rekening mee dat altijd eerst het eigen risico wordt aangesproken, alvorens de behandeling wordt vergoed.

 

Gecontracteerd:

Alle zorgverzekeraars zijn in 2021 gecontracteerd. In 2022, zal de praktijk vooralsnog geen contract aan kunnen gaan met DSW, ASR, ONVZ en Caresq.

De hulp wordt 100% vergoed (behalve het eigen risico). Wij declareren rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar, u hoeft daar niets voor te doen.

 

Zelf bekostigen:

Voldoen de klachten niet aan een DSM classificatie of wilt u bijvoorbeeld uw privacy volledig waarborgen, dan kunt u er voor kiezen de gesprekken zelf te betalen. Deze worden niet vergoed uit het basispakket van uw zorgverzekering en zodoende ook niet bij de zorgverzekeraar gemeld.

De tarieven per 2021 zijn:

– Intake € 150,- 1 uur

– Individuele consulten € 100,- 45 minuten

– Relatietherapie intake € 195,- 1,5 uur.

– Relatietherapie € 150,- 75 minuten.