Vergoedingssysteem

 

Wat is het zorgprestatiemodel?

Het zorgprestatiemodel gaat over de manier waarop een behandeling in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en de forensische zorg (fz) wordt betaald. Met ggz bedoelen we generalistische basis ggz, gespecialiseerde ggz en langdurige ggz. Het zorgprestatiemodel is niet van toepassing op jeugd-ggz en ggz geleverd door de praktijkondersteuner van de huisarts.

In het zorgprestatiemodel is afgesproken hoe de zorgverlener uw behandeling in rekening moet brengen. En er is afgesproken hoe de rekening betaald moet worden. Het zorgprestatiemodel gaat niet over wélke zorg u krijgt of hoe u die krijgt.

 

Hoe werkt het zorgprestatiemodel?

Uw behandeling bestaat uit verschillende onderdelen. Bijvoorbeeld gesprekken met een zorgverlener. Of een aantal dagen en nachten in een kliniek. In het zorgprestatiemodel heten al deze losse onderdelen zorgprestaties. De zorgprestaties staan op de rekening die de zorgverlener aan de zorgverzekeraar stuurt. Op basis hiervan weet de zorgverzekeraar wat hij aan uw zorgverlener moet betalen.

N.B. Het genoemde aantal consulten is alleen een indicatie. Het is aan de psycholoog om te bepalen hoe hij of zij een behandeling inricht. Hij kan u daarover informeren.

 

Behandeling in de generalistische basis GGZ

De behandeling is praktisch en kortdurend. De behandelaar zal eerst een intake met u doen en de zorgvraagtypering vaststellen. De psycholoog/psychotherapeut moet u vertellen wat hij denkt dat er met u aan de hand is. Daarna maakt hij een behandelplan. Hij moet met u overleggen over het doel van de behandeling en de manier waarop dat doel bereikt kan worden. Ook vertelt hij u hoelang de behandeling ongeveer gaat duren. Op grond van deze informatie geeft u toestemming voor de behandeling. De behandelaar zal ook tijdens de behandeling met u blijven overleggen en u informatie geven.

 

Vier verschillende behandeltrajecten

De behandelaar onderzoekt wat er met u aan de hand is en welk behandeltraject voor u geschikt is. De generalistische basis-ggz kent vier behandeltrajecten, producten of zorglabels:

kort, middel, intensief of chronisch.

 

Terugverwijzen

Als tijdens de intake geen sprake blijkt te zijn van een psychische stoornis, dan verwijst de behandelaar u terug naar de huisarts. Een behandeling door de praktijkondersteuner huisartsenzorg (poh-ggz) kan dan mogelijk voldoende zijn. De behandelaar declareert vervolgens bij de zorgverzekeraar een onvolledig behandeltraject.

 

Doorverwijzen

Constateert de behandelaar dat u niet binnen de generalistische basis-ggz, maar beter in de gespecialiseerde ggz geholpen kunt worden, dan kan hij u doorverwijzen naar een gespecialiseerde behandelaar. Als de behandelaar zelf psychotherapeut en/of klinisch psycholoog is, dan kan hij/zij de gespecialiseerde behandeling zelf doen. Als u daar toestemming voor geeft, informeert uw behandelaar uw huisarts over de wijziging, met vermelding van de reden.

 

Kosten van een behandeling

De kosten van de geboden zorg worden bepaald door een aantal factoren:

 

– Gecontracteerde zorg of ongecontracteerde zorg

– Type Big Kwalificatie van uw behandelaar (b.v. Gz-psycholoog, klinisch psycholoog)

– Tijdsduur van de sessie (bv 45, 60 of 75 minuten).

– Aard van de zorgprestatie; behandeling of diagnostiek.

 

Na elke sessie wordt er een factuur verstuurd.

 

Contracten met zorgverzekeraars

De behandeling wordt volledig vergoed door uw zorgverzekeraar, indien er een contract is afgesloten. Houdt u er rekening mee dat altijd eerst het eigen risico wordt aangesproken, alvorens de behandeling wordt vergoed.

 

– Gecontracteerd:

Zilveren Kruis, VGZ, Menzis, CZ, OWM. Zie ook https://www.zorgwijzer.nl/faq/welke-zorgverzekeraars-zijn-er

De hulp wordt 100% vergoed (behalve het eigen risico). Wij declareren rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar, u hoeft daar niets voor te doen.

 

– Ongecontracteerd:

De praktijk heeft in 2024 geen contracten met Eucare, DSW, ASR, ONVZ en Iptiq/Caresq.

De zorgverzekeraar is verplicht zorg te vergoeden, echter vergoeden zij ongeveer 60 tot 80% van de behandeling. De overige kosten moet u dan zelf betalen. Het wettelijke eigen risico dient u hierbij ook zelf te betalen. Uw behandelaar stuurt de nota niet naar uw verzekeraar, maar aan u. U stuurt deze vervolgens door naar uw verzekeraar en vergoed het bedrag zelf aan onze praktijk.

 

Ter indicatie de kosten:

Omdat de kosten per verzekeraar verschillen vormen deze tarieven slechts een indicatie:

Gz-psycholoog
CO0497 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Behandeling 45 minuten ggz  135,89
CO0562 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Diagnostiek 60 minuten ggz  183,44
CO0627 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Behandeling 60 minuten ggz  161,46
CO0692 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Diagnostiek 75 minuten ggz  223,48
Klinisch Psycholoog
CO0668 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Klinisch (neuro)psycholoog (Wet Big artikel 14) Diagnostiek 75 minuten ggz  295,29
CO0473 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Klinisch (neuro)psycholoog (Wet Big artikel 14) Behandeling 45 minuten ggz  179,24
CO0603 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Klinisch (neuro)psycholoog (Wet Big artikel 14) Behandeling 60 minuten ggz  212

 

Zelf bekostigen:

Voldoen de klachten niet aan een DSM classificatie of wilt u bijvoorbeeld uw privacy volledig waarborgen, dan kunt u er voor kiezen de gesprekken zelf te betalen. Deze worden niet vergoed uit het basispakket van uw zorgverzekering en zodoende ook niet bij de zorgverzekeraar gemeld.

 

De tarieven per 2024 zijn:

Individueel:

– Intake € 175,- 1 uur / 75 min € 200,-

– Individuele consulten € 125,- 45 minuten / 60 min 145,-

 

Partner relatietherapie:

– Relatietherapie intake € 205,- 1,5 uur.

– Relatietherapie € 162,50,- 75 minuten.