Vergoedingssysteem

 

Wat is het zorgprestatiemodel?

Het zorgprestatiemodel gaat over de manier waarop een behandeling in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en de forensische zorg (fz) wordt betaald. Met ggz bedoelen we generalistische basis ggz, gespecialiseerde ggz en langdurige ggz. Het zorgprestatiemodel is niet van toepassing op jeugd-ggz en ggz geleverd door de praktijkondersteuner van de huisarts.

In het zorgprestatiemodel is afgesproken hoe de zorgverlener uw behandeling in rekening moet brengen. En er is afgesproken hoe de rekening betaald moet worden. Het zorgprestatiemodel gaat niet over wélke zorg u krijgt of hoe u die krijgt.

Hoe werkt het zorgprestatiemodel?

Uw behandeling bestaat uit verschillende onderdelen. Bijvoorbeeld gesprekken met een zorgverlener. Of een aantal dagen en nachten in een kliniek. In het zorgprestatiemodel heten al deze losse onderdelen zorgprestaties. De zorgprestaties staan op de rekening die de zorgverlener aan de zorgverzekeraar stuurt. Op basis hiervan weet de zorgverzekeraar wat hij aan uw zorgverlener moet betalen.

 

Een behandeling bij Swagerman Psychologie:

Bij Swagerman Psychologie werken we in de Generalistische Basis Ggz, er zijn bij ons drie profielen:

BGGZ Kort: circa 4-5 sessies, lichte klachten
BGGZ Middel: circa 7-8 sessies, milde klachten
BGGZ Intensief: circa 11-12 sessies, matig-ernstige klachten

 

N.B. Het genoemde aantal consulten is alleen een indicatie. Het is aan de psycholoog om te bepalen hoe hij of zij een behandeling inricht. Hij kan u daarover informeren.

 

Hoe wordt bepaald welke hulp u krijgt?

Op basis van de aard en de ernst van de klachten bepaalt de behandelaar:

– of u voor een behandeling in de Basis GGZ in aanmerking komt;

– welke behandelpakket past bij uw klachten.

 

De behandelaar bespreekt dit in het eerste of tweede contact met u. Hij geeft aan welk ‘pakket’ hij u aan kan bieden. Als u niet in aanmerking komt voor een van de pakketten, kunt u kiezen voor een behandeling op eigen kosten.

 

Kosten van een behandeling

De kosten van de geboden zorg worden bepaald door een aantal factoren:

 

– Gecontracteerde zorg of ongecontracteerde zorg

– Type Big Kwalificatie van uw behandelaar (b.v. Gz-psycholoog, klinisch psycholoog)

– Tijdsduur van de sessie (bv 45, 60 of 75 minuten).

– Aard van de zorgprestatie; behandeling of diagnostiek.

 

Na elke sessie wordt er een factuur verstuurd.

 

Contracten met zorgverzekeraars

De behandeling wordt volledig vergoed door uw zorgverzekeraar, indien er een contract is afgesloten. Houdt u er rekening mee dat altijd eerst het eigen risico wordt aangesproken, alvorens de behandeling wordt vergoed.

 

– Gecontracteerd:

De hulp wordt 100% vergoed (behalve het eigen risico). Wij declareren rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar, u hoeft daar niets voor te doen.

 

– Ongecontracteerd:

De praktijk heeft in 2024 geen contracten met Eucare, DSW, ASR, ONVZ en Iptiq/Caresq.

De zorgverzekeraar is verplicht zorg te vergoeden, echter vergoeden zij ongeveer 60 tot 80% van de behandeling. De overige kosten moet u dan zelf betalen. Het wettelijke eigen risico dient u hierbij ook zelf te betalen. Uw behandelaar stuurt de nota niet naar uw verzekeraar, maar aan u. U stuurt deze vervolgens door naar uw verzekeraar en vergoed het bedrag zelf aan onze praktijk.

 

Ter indicatie de kosten:

Omdat de kosten per verzekeraar verschillen vormen deze tarieven slechts een indicatie:

Gz-psycholoog
CO0497 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Behandeling 45 minuten ggz  135,89
CO0562 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Diagnostiek 60 minuten ggz  183,44
CO0627 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Behandeling 60 minuten ggz  161,46
CO0692 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Diagnostiek 75 minuten ggz  223,48
Klinisch Psycholoog
CO0668 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Klinisch (neuro)psycholoog (Wet Big artikel 14) Diagnostiek 75 minuten ggz  295,29
CO0473 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Klinisch (neuro)psycholoog (Wet Big artikel 14) Behandeling 45 minuten ggz  179,24
CO0603 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Klinisch (neuro)psycholoog (Wet Big artikel 14) Behandeling 60 minuten ggz  212

 

Zelf bekostigen:

Voldoen de klachten niet aan een DSM classificatie of wilt u bijvoorbeeld uw privacy volledig waarborgen, dan kunt u er voor kiezen de gesprekken zelf te betalen. Deze worden niet vergoed uit het basispakket van uw zorgverzekering en zodoende ook niet bij de zorgverzekeraar gemeld.

 

De tarieven per 2024 zijn:

Individueel:

– Intake € 175,- 1 uur / 75 min € 200,-

– Individuele consulten € 125,- 45 minuten / 60 min 145,-

 

Partner relatietherapie:

– Relatietherapie intake € 205,- 1,5 uur.

– Relatietherapie € 162,50,- 75 minuten.