Bij Swagerman Psychologie zijn meerdere therapeuten werkzaam, door naar beneden te “scrollen” kunt u alle therapeuten zien.

 

IMG-20200725-WA0005 (1) (1)

  maaike@swagermanpsychologie.nl

 

Werkdagen:

Maandag, Donderdag & Vrijdag

EMDR: Ja

Actuele wachttijd Maaike

 

kwaliteitsstatuut

Arjan van den Nagel high res-09619

06-46891216 /  arjan@swagermanpsychologie.nl

 

Werkdagen:

maandag & dinsdag enkel de avond

EMDR: Ja

Actuele wachttijd Arjan

 

kwaliteitsstatuut

IMG_4040

06-38032257

 niek@swagermanpsychologie.nl

 

Werkdag:

donderdag enkel de avond

EMDR: Ja

Actuele wachttijd Niek

 

kwaliteitsstatuut

IMG_3266

06-27997107 

 ruben@swagermanpsychologie.nl

Werkdagen: ma, di, woe & do.

EMDR: ja

EFT relatietherapeut

Actuele wachttijd Ruben

 

kwaliteitsstatuut 

foto
IMG_E2510
Foto Floor voor website

 floor@swagermanpsychologie.nl

Werkdagen: di & woe (enkel ochtend)

EMDR: Ja

Actuele wachttijd Floor

 

kwaliteitsstatuut 

Maaike Van Dorsten 
Gz Psycholoog 

 

Mijn naam is Maaike van Dorsten. Ik ben GZ-psycholoog en EMDR-therapeut met ruim 15 jaar ervaring in de GGZ.

Naast mijn werk als behandelaar geef ik regelmatig supervisie aan collega’s in opleiding.

 

Mijn eerste werkervaring heb ik opgedaan in een setting waar volwassenen met allerlei verschillende klachten binnenkwamen, van trauma- en angstklachten tot stemmings- en stressmanagementproblemen. Daarna heb ik specialistisch gewerkt met cliënten met eetstoornissen en de afgelopen jaren met ouders die psychische klachten ervaren rond zwangerschap en geboorte. Aanvullend heb ik me verder verdiept in traumabehandeling na seksueel geweld.

 

Voor mij is het belangrijk dat psychische zorg persoonlijk en laagdrempelig is. Ik ben open, betrokken en nieuwsgierig. Voor mij staat voorop dat je je veilig kan voelen om bij jezelf te ontdekken wat er aan de hand is en wat je nodig hebt om verder te kunnen. Voor iedereen is dat uniek, dus stemmen we jouw behandeling op jouw wensen en behoeften af. We kunnen gebruik maken van EMDR, cognitieve gedragstherapie, compassion-focused therapy en lichaamsgerichte therapievormen.

 

Ik blijf mezelf graag ontwikkelen en volg geregeld opleidingen, intervisie en supervisie. Ik ben lid van de beroepsvereniging EMDR en aangesloten bij de NVGzP.

 

Big register 09915022225


 

Arjan Van Den Nagel 
Klinisch Psycholoog 

 

Vanaf 2006 ben ik werkzaam als psycholoog. Ik heb veel ervaring met complexe problematiek, vaak bij mensen die (gedwongen) zijn opgenomen met een gevaar voor zichzelf of hun omgeving. Meestal zie ik mensen individueel, maar ook samen met hun partner of andere familieleden. Daarnaast heb ik ervaring in groepstherapie.

 

Na de opleiding tot GZ-psycholoog ben ik verder gespecialiseerd tot klinisch psycholoog en psychotherapeut. Ik zie het als mijn taak om samen te zoeken naar inzicht en verandering. Niet dat alle problemen dan gelijk uit de wereld zijn, maar dat je weer voldoende verder kunt. Ik maak daarbij gebruik van technieken uit de cognitieve gedragstherapie, emotionally focused therapy, schematherapie en EMDR.

 

Mijn houding is open en nieuwsgierig. Zonder oordeel wil ik luisteren naar jouw verhaal. Soms zal ik je ook confronteren met wat ik voel of merk in onze samenwerking. Maar altijd kun je rekenen op mijn aandacht en acceptatie. Zodat jij je veilig voelt om je kwetsbaar op te stellen en te werken aan verandering.

 

Ik ben aangesloten bij de NVGzP.

Big register 19915533425

 


Niek Geerdink
Gz Psycholoog 

 

In 2014 ben ik als psycholoog afgestudeerd in Amsterdam. Ik heb ervaring opgedaan in het ziekenhuis op de afdeling Seksuologie en in psychiatrische instellingen, waar ik de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog heb afgerond. Naast mijn werk in de praktijk werk ik in een psychiatrische kliniek.

 

Psychische klachten hebben, het gevoel van vastzitten of het idee hebben niet te kunnen veranderen in (bepaalde gebieden van) het leven, vraagt soms om hulp van buitenaf. Die hulp kan niet alles wegnemen, maar kan helpen om beweging te krijgen en de weg naar ontwikkeling en groei in te slaan. Daar probeer ik bij te helpen door goed naar jou te luisteren, samen op zoek te gaan naar inzichten en te oefenen met nieuw gedrag. Confrontatie met moeilijke gevoelens is soms nodig om tot verandering te komen. Ik probeer een open, veilige sfeer te creëren om die confrontatie aan te gaan en kwetsbaar te mogen zijn. Als dat helpend is, zal ik ook met jou stilstaan bij steeds terugkerende patronen in jouw leven en hier meer bewustwording in creëren.

 

Ik vind humor en transparantie belangrijk in ons contact. Ook wil ik graag met jou overleggen over de juiste vormen of technieken van behandeling, omdat ik er van overtuigd ben dat je meer uit ons contact kan halen als we aansluiten bij jouw wensen. Afhankelijk van de klachten kan ik voorstellen om jouw naaste(n) uit te nodigen bij onze gesprekken. Ik gebruik voornamelijk technieken uit de cognitieve gedragstherapie en schematherapie. Ik ben aangesloten bij de NVGzP.

 

Big register: 89928807925

Ruben Swagerman
Gz Psycholoog / Praktijkhouder 

 

Sinds 2008 ben ik als psycholoog werkzaam binnen de ambulante GGZ, waar ik ruime ervaring heb opgedaan in het behandelen van uiteenlopende psychische klachten. Naast het individueel behandelen van cliënten, heb ik veel affiniteit met het begeleiden van groepen en het geven van relatietherapie.

 

Aanvullend op de opleiding tot GZ-psycholoog heb ik diverse opleidingen gevolgd om mijzelf te blijven ontwikkelen, waaronder cognitieve gedragstherapie, schematherapie, EMDR, EFT-relatietherapie en MBCT (mindfulness). Het is fijn om diverse mogelijkheden te hebben, zodat de therapie goed aan kan sluiten bij de klachten en persoonlijke voorkeuren van cliënten. Mijn werkwijze kenmerkt zich door een open- en empatisch confronterende houding, waarin afstemmen en het bieden van maatwerk mijn kracht is. Wanneer ik met echtparen of stellen werk, doe ik dit met name vanuit het gedachtengoed van de Emotionally Focussed Therapy. 

 

Mijn visie op behandelen is een ontwikkelingsvisie: Ieder mens kan onder bepaalde omstandigheden te maken krijgen met psychische klachten, maar ieder mens heeft ook de natuurlijke neiging om zich te ontwikkelen en te ontplooien. Het samen ontdekken van de obstakels die de ontwikkeling belemmeren en deze te overwinnen, is het doel van therapie. Daarbij hecht ik veel waarde aan het contact tussen therapeut en cliënt, maar ook hoe de client zich met belangrijke anderen in zijn leven verbind.

 

Ik ben lid van de beroepsvereniging EMDR en aangesloten bij de LVVP.

Bigregister: 19917702625


 

Marijke Louppen
Klinisch Psycholoog

 

Dag, ik ben Marijke en graag bied ik je een plek waar je je kunt bezinnen op jezelf en je leven, je allerlei vragen hardop kunt stellen en waar nieuwe ideeën, gevoelens of gedrag kunnen ontstaan. Mogelijk ervaar je klachten en biedt het leven je op het moment te veel uitdagingen. Samen kunnen we onderzoeken hoe je je klachten kunt verminderen, onderzoeken we patronen en kijken we of en waar verandering (op welke manier dan ook) nodig is om de uitdagingen van het leven het hoofd te bieden.

 

Hierbij kunnen we onder andere gebruik maken van EMDR, cognitieve gedragstherapie en lichaamsgerichte therapie. Daarnaast kijk ik graag naar wat er in onze samenwerking gebeurt en hoe we daarvan kunnen leren. Hierover zal ik open met je communiceren.

We kijken samen wat je doelen zijn en wat er nodig is om die te halen. Dit kan individueel of samen met een partner of belangrijke anderen.

 

In 2004 ben ik als net afgestudeerd psycholoog gestart in de forensische psychiatrie. Binnen deze setting heb ik de opleiding tot GZ-psycholoog gevolgd en in 2015 heb ik de opleiding tot Klinisch Psycholoog afgerond. Naast mijn werk binnen de praktijk ben ik nog steeds met plezier werkzaam binnen de forensische psychiatrie en school ik me regelmatig bij.

 

BIG register: 09911058925

Aangesloten bij de NVGzP

 

Renée Swagerman-Feijen
Gz-Psycholoog / Buitenpsycholoog

 

Ik ben Renée, GZ-psycholoog, EMDR- en Cognitief Gedragstherapeut. Sinds 2006 ben ik werkzaam in de ambulante GGZ, waar ik volwassenen zag met diverse psychische klachten, met nadruk op trauma, overbelasting, rouw en andere verlieservaringen. In de laatste 10 jaar was ik daarnaast ook met veel plezier in het management en de directie actief. Een prachtige combinatie als je het mij vraagt.

 

Veel waarde hecht ik aan het opbouwen van een relatie, mijns inziens essentieel voor een succesvolle samenwerking. Je kunt bij mij dan ook rekenen op een open en betrokken houding met een lach in het contact. Veiligheid en verbondenheid zijn wat mij betreft een voorwaarde om deurtjes te openen in jezelf en samen op zoek te gaan naar waarom het bij jou op dit moment vastloopt.

 

Als ambitieuze moeder heb ik zelf ook gemerkt hoe uitdagend het is emotioneel en fysiek in balans te blijven in een maatschappij waarin we talloze rollen vervullen, eindeloze dromen hebben en hoge verwachtingen van het leven en onszelf. Ik weet hoe het is om in de top van een organisatie te functioneren terwijl er ook thuis een gezin is die op jouw schouders rust. Het is letterlijk de buitenlucht in combinatie met beweging die mij hierbij in balans houdt en het is dan ook niet voor niets dat ik mij sinds 2022 geschoold heb tot Buitenpsycholoog en mijn behandelingen naar buiten heb verplaatst.

 

Kom je bij mij in behandeling, dan is het goed om te weten dat we in de meeste gevallen na het intakegesprek afspreken in de bossen bij Soest of Amersfoort. De behandeling is hetzelfde, echter we wandelen (op jouw tempo) letterlijk samen door jouw proces.

 

Je kunt mij inzetten als behandelaar (bij psychische klachten), als sidekick (bijvoorbeeld in jouw zoektocht naar balans in een veeleisende functie) en als supervisor.

Ik ben lid van de beroepsvereniging EMDR en VGCt en aangesloten bij De Buitenpsychologen.

BIG-registratienummer 99915014525

 

 

Floor van Tulder
Gz-Psycholoog

 

Mijn naam is Floor van Tulder en ik ben sinds 2009 werkzaam als psycholoog. In 2015 heb ik mijn opleiding tot GZ-psycholoog afgerond waarbij ik binnen een grote GGZ-instelling heb gewerkt met angst- en stemmingsproblematiek en mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Hierna heb ik specialistisch gewerkt met complexe verslavingsproblematiek, vaak samengaand met traumaklachten en persoonlijkheidsproblematiek. Ik heb hierbij veel ervaring opgedaan met werken in groepsverband en met echtparen. Naast mijn werk in de praktijk werk ik ook met veel voldoening bij een verslavingszorginstelling in Amersfoort.

 

Binnen de behandeling hecht ik veel belang aan verbinding en de therapeutische relatie.
Ik vind het belangrijk dat je je veilig voelt binnen ons contact en zal daarom altijd open en eerlijk zijn in mijn communicatie. Waar nodig zal ik hierbij (empathische) confrontatie niet uit de weg gaan, wanneer dit helpend is voor jouw proces om je behandeldoelen te behalen. Ik bied ruimte om stil te staan bij onderliggende patronen, om hier zo meer zicht op te krijgen en samen te onderzoeken of je verandering aan zou willen brengen in deze patronen.

 

In de behandeling kunnen we beschikken over verschillende technieken, waaronder cognitieve gedragstherapie, schematherapie en EMDR.

 

Ik ben aangesloten bij het NIP en de VGCt
BIG-registratienummer: 49919338225