Ruben Swagerman (Praktijkhouder)
Gz-psycholoog, EFT relatie-therapeut & EMDR therapeut

 

Kwaliteitsstatuut

Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag & donderdag

Wachttijd

 

Sinds 2008 ben ik als psycholoog werkzaam binnen de ambulante GGZ, waar ik ruime ervaring heb opgedaan in het behandelen van uiteenlopende psychische klachten. Naast het individueel behandelen van cliënten, heb ik veel affiniteit met het begeleiden van groepen en het geven van relatietherapie. Aanvullend op de opleiding tot GZ-psycholoog heb ik diverse 

opleidingen gevolgd om mijzelf te blijven ontwikkelen, waaronder cognitieve gedragstherapie, schematherapie, EMDR, EFT-relatietherapie en MBCT (mindfulness). Het is fijn om diverse mogelijkheden te hebben, zodat de therapie goed aan kan sluiten bij de klachten en persoonlijke voorkeuren van cliënten. Mijn werkwijze kenmerkt zich door een open- en empatisch confronterende houding, waarin afstemmen en het bieden van maatwerk mijn kracht is. Wanneer ik met echtparen of stellen werk, doe ik dit met name vanuit het gedachtengoed van de Emotionally Focussed Therapy. Mijn visie op behandelen is een ontwikkelingsvisie: Ieder mens kan onder bepaalde omstandigheden te maken krijgen met psychische klachten, maar ieder mens heeft ook de natuurlijke neiging om zich te ontwikkelen en te ontplooien. Het samen ontdekken van de obstakels die de ontwikkeling belemmeren en deze te overwinnen, is het doel van therapie. Daarbij hecht ik veel waarde aan het contact tussen therapeut en cliënt, maar ook hoe de client zich met belangrijke anderen in zijn leven verbind. Ik ben lid van de beroepsvereniging EMDR en aangesloten bij de LVVP. Bigregister: 19917702625
Meer over Ruben
06-27997107ruben@swagermanpsychologie.nl
Floor van Tulder
Gz-Psycholoog, EMDR therapeut & EFT-relatietherapeut

 

Kwaliteitsstatuut

Werkdagen: dinsdag, donderdag & vrijdag

Wachttijd

 

Ik ben Floor van Tulder en ik ben sinds 2009 werkzaam als psycholoog, waarbij ik in 2015 de opleiding tot GZ-psycholoog heb afgerond. Ik heb behandelervaring op uiteenlopende klachtgebieden, waarbij ik de laatste jaren specialistisch heb gewerkt met complexe verslavingsproblematiek.

Hierbij heb ik ook veel ervaring op gedaan met het behandelen van persoonlijkheidsproblematiek, traumaklachten en angst- en stemmingsklachten. Binnen de behandeling hecht ik veel belang aan verbinding en de therapeutische relatie. Ik vind het belangrijk dat je je veilig voelt binnen ons contact en zal daarom altijd open en eerlijk zijn in mijn communicatie. Waar nodig zal ik hierbij (empathische) confrontatie niet uit de weg gaan, wanneer dit helpend is voor jouw proces om je behandeldoelen te behalen. Ik bied ruimte om stil te staan bij onderliggende patronen, om hier zo meer zicht op te krijgen en samen te onderzoeken of je verandering aan zou willen brengen in deze patronen. In de behandeling kunnen we beschikken over verschillende technieken, waaronder cognitieve gedragstherapie, schematherapie, EMDR en EFT. Naast individuele behandeling bied ik ook EFT-relatietherapie aan (Emotionally Focused Therapy). Hebben jullie het gevoel dat je elkaar aan het kwijtraken bent of merken jullie in patronen vast te zitten die jullie ongelukkig (dreigen te) maken? Willen jullie graag een stabiele, gelukkige relatie hervinden of blijven behouden? Dan kan EFT-relatieherapie hierbij helpend zijn. Samen met jullie ga ik op zoek naar (nieuwe) verbinding, ruimte en begrip voor elkaars behoeften en een nieuwe balans in jullie relatie. Ik ben aangesloten bij het NIP en Stichting EFT Nederland. BIG-registratienummer: 49919338225
Meer over Floor
Renee Swagerman (Buitenpsycholoog)
Gz-psycholoog, EMDR therapeut & Expertise (perinataal) verlies

Kwaliteitsstatuut

Werkdagen: dinsdag, donderdag & vrijdag

Wachttijd

 

Ik ben Renée, GZ-psycholoog, EMDR- en Cognitief Gedragstherapeut. Sinds 2006 ben ik werkzaam in de ambulante GGZ, waar ik volwassenen zag met diverse psychische klachten, met nadruk op trauma, overbelasting, rouw en andere verlieservaringen.  Sinds 2023 heb ik mij verder gespecialiseerd in psychische klachten rondom zwangerschap en geboorte (o.a. trauma en verlies). 

 In de laatste 10 jaar was ik daarnaast ook met veel plezier in het management en de directie actief.  Een prachtige combinatie als je het mij vraagt. Veel waarde hecht ik aan het opbouwen van een relatie, mijns inziens essentieel voor een succesvolle samenwerking. Je kunt bij mij dan ook rekenen op een open en betrokken houding met een lach in het contact. Veiligheid en verbondenheid zijn wat mij betreft een voorwaarde om deurtjes te openen in jezelf en samen op zoek te gaan naar waarom het bij jou op dit moment vastloopt. Als ambitieuze moeder heb ik zelf ook gemerkt hoe uitdagend het is emotioneel en fysiek in balans te blijven in een maatschappij waarin we talloze rollen vervullen, eindeloze dromen hebben en hoge verwachtingen van het leven en onszelf. Ik weet hoe het is om in de top van een organisatie te functioneren terwijl er ook thuis een gezin is die op jouw schouders rust. Het is letterlijk de buitenlucht in combinatie met beweging die mij hierbij in balans houdt en het is dan ook niet voor niets dat ik mij sinds 2022 geschoold heb tot Buitenpsycholoog en mijn behandelingen naar buiten heb verplaatst. Kom je bij mij in behandeling, dan is het goed om te weten dat we in de meeste gevallen na het intakegesprek afspreken in de bossen bij Soest of Amersfoort. De behandeling is hetzelfde, echter we wandelen (op jouw tempo) letterlijk samen door jouw proces. Je kunt mij inzetten als behandelaar (bij psychische klachten), als sidekick (bijvoorbeeld in jouw zoektocht naar balans in een veeleisende functie) en als supervisor. Ik ben lid van de beroepsvereniging EMDR en VGCt en aangesloten bij De Buitenpsychologen. BIG-registratienummer 99915014525
Meer over Renee
Willemijn Roks (Buitenpsycholoog)
Gz-Psycholoog, EMDR therapeut

Kwaliteitsstatuut

Werkdagen: maandag, dinsdag & donderdag

Wachttijd

 

Mijn naam is Willemijn Roks. In 2008 ben ik begonnen als psycholoog, sinds 2012 ben ik GZ-psycholoog. Ik heb gewerkt bij psychologenpraktijken waarin ik mensen met uiteenlopende problematiek heb behandeld. Bijvoorbeeld met klachten als: depressie, angstklachten, traumagerelateerde klachten en overbelastingsklachten.  

Sinds vorig jaar ben ik buitenpsycholoog en is de natuur mijn spreekkamer. Ik neem mijn kennis van onder andere cognitieve gedragstherapie, EMDR en schematherapie mee naar buiten. Wandelen in de buitenlucht is al een eerste stap naar herstel. Het intakegesprek vindt plaats op de praktijk. Daarna werk ik in onze sessies samen met de natuur om je te helpen je gevoelens, gedachten en gedrag te onderzoeken. We zoeken op een ervaringsgerichte manier een weg uit de problemen waarin je bent vastgelopen. Ik loop een tijdje op jouw pad mee om je op een nuchtere manier, soms confronterend maar ook met humor weer op weg te helpen!
Meer over Willemijn
06-39488878
Arjan Van der Nagel
Klinisch Psycholoog, EMDR therapeut & EFT-relatietherapeut

Kwaliteitsstatuut

Werkdagen (enkel avond): maandag en dinsdag

Arjan zal de komende tijd zijn werkzaamheden voor de praktijk staken, u kunt zich daardoor niet meer bij hem aanmelden.

Wachttijd

 

Vanaf 2006 ben ik werkzaam als psycholoog. Ik heb veel ervaring met complexe problematiek, vaak bij mensen die (gedwongen) zijn opgenomen met een gevaar voor zichzelf of hun omgeving. Meestal zie ik mensen individueel, maar ook samen met hun partner of andere familieleden. Daarnaast heb ik ervaring in groepstherapie.

Na de opleiding tot GZ-psycholoog ben ik verder gespecialiseerd tot klinisch psycholoog en psychotherapeut. Ik zie het als mijn taak om samen te zoeken naar inzicht en verandering. Niet dat alle problemen dan gelijk uit de wereld zijn, maar dat je weer voldoende verder kunt. Ik maak daarbij gebruik van technieken uit de cognitieve gedragstherapie, emotionally focused therapy, schematherapie en EMDR. Mijn houding is open en nieuwsgierig. Zonder oordeel wil ik luisteren naar jouw verhaal. Soms zal ik je ook confronteren met wat ik voel of merk in onze samenwerking. Maar altijd kun je rekenen op mijn aandacht en acceptatie. Zodat jij je veilig voelt om je kwetsbaar op te stellen en te werken aan verandering. Ik ben aangesloten bij de NVGzP. Big register 19915533425
Meer over Arjan
Marijke Louppen
Klinisch Psycholoog & EMDR therapeut

Kwaliteitsstatuut

Marijke neemt geen nieuwe cliënten meer aan, ivm het staken van haar werkzaamheden voor onze praktijk.

Wachttijd

 

Dag, ik ben Marijke en graag bied ik je een plek waar je je kunt bezinnen op jezelf en je leven, je allerlei vragen hardop kunt stellen en waar nieuwe ideeën, gevoelens of gedrag kunnen ontstaan. Mogelijk ervaar je klachten en biedt het leven je op het moment te veel uitdagingen. Samen kunnen we onderzoeken hoe je je klachten kunt verminderen, onderzoeken we 

patronen en kijken we of en waar verandering (op welke manier dan ook) nodig is om de uitdagingen van het leven het hoofd te bieden. Hierbij kunnen we onder andere gebruik maken van EMDR, cognitieve gedragstherapie en lichaamsgerichte therapie. Daarnaast kijk ik graag naar wat er in onze samenwerking gebeurt en hoe we daarvan kunnen leren. Hierover zal ik open met je communiceren. We kijken samen wat je doelen zijn en wat er nodig is om die te halen. Dit kan individueel of samen met een partner of belangrijke anderen. In 2004 ben ik als net afgestudeerd psycholoog gestart in de forensische psychiatrie. Binnen deze setting heb ik de opleiding tot GZ-psycholoog gevolgd en in 2015 heb ik de opleiding tot Klinisch Psycholoog afgerond. Naast mijn werk binnen de praktijk ben ik nog steeds met plezier werkzaam binnen de forensische psychiatrie en school ik me regelmatig bij.
Meer over Marijke