Samenwerking met zorgprofessionals

 

Swagerman psychologie investeert in directe kennismaking met onze verwijzers (Poh GGZ & Huisartsen), zodat zij goed weten wat we in huis hebben en u gericht kunnen verwijzen. Hierdoor loopt u als cliënt een minder grote kans dat de hulp niet goed aansluit bij uw klachten. Bij twijfel kan een verwijzer ons tevens altijd consulteren.

 

Daarnaast onderhouden we actief contact met andere zorgprofessionals in de GGZ. Veel van onze collega’s kennen we persoonlijk, door op bezoek te gaan. Ook dit komt de samenwerking zeer ten goede en werkt drempelverlagend. Mocht het voorkomen dat wij de passende hulp toch niet te kunnen bieden, dan hebben we diverse mogelijkheden om u naar door te verwijzen. Ook kunnen we met hen zorgen dat de wachttijden soms beperkter gehouden kunnen worden. Indien er elders sneller plek is, kunnen wij u daar gericht op attenderen.

 

Indien er overleg wenselijk is zal altijd eerst toestemming aan u worden gevraagd.